اخبار و رویدادها


28
Dec

مجله هالی:

سازی که ما امروز می نوازیم ، صدایش به زودی شنیده خواهد شد...

 یک رپرتاز و تبلیغ در زمستان 2016در مجله هالی (تخصصی ترین مجله فرش دنیا)

Ashkiyoun Rug Company is a subsidiary of the Ashkiyoun Group"

producer of the Jafarnejad Collection (luxurious classical-design Persian carpets in pure silk),

the Sahara Collection (deluxe classical-design Persian carpets in wool and silk) ,

the Shahdad Collection (contemporary-design carpets in wool and silk.)